Звіти / Reports

Від травня 2010 року проект підготував чотири моніторингові звіти виконання Порядку денного асоціації:

Since May, 2010, the project has prepared four monitoring reports on implementation of the Association Agenda: